Australia 2004  
Elena e Lorenz - agosto 2004
24 diapositive
Parchi Nazionali USA 2003  
Elena e Lorenz - maggio 2003
17 diapositive
Patagonia 2002
Came e Benigno - gennaio 2002
26 diapositive
Patagonia
Elena e Lorenz - dicembre 2001
21 diapositive
Perý
Michela, Came e Vasco - agosto 2001
17 diapositive